Dovolená na míru

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE


Nabízíme Vám jistotu, že se o Vás postaráme na Vaší dovolené.

Cestovní pojištění může zamezit zbytečným výdajům a pomoci při nenadálých

komplikacích na cestách.

 • zvýhodněná sazba pojistného pro děti do 15 let

 • pojištění léčebných výloh s možností až neomezeného krytí

 • celosvětová síť smluvních zdravotnických zařízení

 • česky hovořící asistenční služba k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 • jednoduché sjednání během několika minut

 • automaticky pojištěná rizika spojená s rekreačním provozováním běžných sportů

 • připojištění rizikových i extrémních sportovních aktivit (např. alpinismus, horolezectví, jachting, rafting, potápění)

 • připojištění zavazadel na vyšší limit, připojištění sportovního vybavení a cenností (počítač, mobil apod..)

 • pojištění slunečního svitu v ceně pojištění

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE obsahuje

 • pojištění léčebných výloh

 • úrazové pojištění

 • pojištění odpovědnosti za škodu

 • pojištění zavazadel

 • pojištění předčasného návratu

 • pojištění asistenčních služeb

 • pojištění zpoždění zavazadel

 • pojištění zpoždění letu

 • pojištění nevyužité dovolené

 • pojištění právní asistence

 • pojištění domácích asistenčních služeb

 • pojištění storna cesty

 • pojištění slunečního svitu

Připojištění

 • Připojištění zavazadel až na 50.000 Kč

 • Rizikové a extrémní sporty

Odpovědi na časté otázky

 • Co bývá častou chybou při sjednávání cestovního pojištění? Na co by měli lidé dbát? Je to například výše plnění? 
  Největší chybou při sjednání pojištění je neseznámit zástupce pojišťovny pravdivě s tím, jaké činnosti budeme v rámci cesty provozovat.

  V případě, že budeme provozovat rizikový sport a pojištění bude sjednáno pouze na turistiku a dojde k úrazu, má pojišťovna právo nevyplatit pojistné plnění nebo jej snížit.

 • Proč je dobré mít na dovolené sjednané pojištění odpovědnosti za škodu? 
  Pojištění odpovědnosti je zahrnuto v cestovním pojištění AXA ASSISTANCE automaticky. 

  Pojištění pomůže vždy, když někde způsobíme škodu na zdraví – ty bývají hodně drahé, neboť se z něj platí náklady na léčení poškozeného, nebo na věci – což jsou například škody na vybavení ubytovacího zařízení.

 • Co zahrnuje pojištění zavazadel? 
  Pojištění cestovních zavazadel je obsaženo v cestovním pojištění. Ale pozor, nezahrnuje například škody na zavazadlech svěřených přepravci nebo odcizení věci stržením z ramene.

 • Jak vypadá situace u pojištění rizikových sportů? Co mezi ně například spadá, aniž by to muselo lidi napadnout?
  Společně s rozšiřujícím se okruhem různých rekreačních činností a rovněž s rostoucí nabídkou zajištění těchto činností roste také zájem o pojištění těchto činností. 

  Proto je důležité při sjednání pojištění říci, co budeme provozovat během cesty. Nemusí nás napadnout, že rizikovými činnostmi jsou např. jízda na vodním banánu, sportovní lov, minikáry, motokáry, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů, safari a další.

 • Domníváte se, že lidé příliš spoléhají na Evropský průkaz zdravotního pojištění? Kdy se to nemusí vyplatit? 
  Naštěstí roste počet lidí, kteří se nespoléhají na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), ale chtějí být co nejlépe pojištěni. EHIC se rozhodně nemusí vyplatit zejména v případech, kdy je nutná repatriace pacienta – tyto případy EHICem kryty nejsou. 

  Dále nejsou kryty různé spoluúčasti stanovené zákonem pro obyvatele dané země, nemluvě o tom, že pokud neovládáme jazyk dané země, bude pro nás řešení naší situace daleko komplikovanější bez zásahu asistenční služby, která by nám v případě sjednaného komerčního pojištění mohla poskytnout účinnou pomoc. 

  Problémem rovněž může být i např. úraz na horách, kde nejsou zdravotnická zařízení financovaná státem a postižený se musí obrátit na soukromé zařízení, kde EHIC neplatí.

  • Co bývají nejčastější ošetření či zdravotní problémy v zahraničí (například v Chorvatsku) během léta? 
   Co se týče banalit, nejčastějšími letními problémy jsou střevní potíže, spáleniny od slunce, bodnutí hmyzem nebo šlápnutí na mořského ježka. 

   Bohužel se i v letní sezóně setkáváme stále častěji s těžkými úrazy např. při autonehodách.

  • Kolik by stálo ošetření např. zlomené nohy či žaludeční infekce bez pojištění a s ním?
   Záleží na závažnosti zdravotního problému. Žaludeční infekce kolem 3 000 CZK v oblasti středomoří, zlomenina nohy dle závažnosti a místa pobytu od 20 000 CZK, ale nejsou výjimkou případy nákladů kolem 100 000 CZK. 

   V případě nutnosti repatriace klienta se náklady zvyšují o další desítky tisíc CZK.

  • Pokud má klient cestovní pojištění, bude ošetřen v soukromém zařízení, nebo ve státní nemocnici?
   Pokud má klient pouze Evropský zdravotní průkaz, bude ošetřen pouze ve státním zdravotnickém zařízení. 

   Cestovní pojištění je akceptováno i v soukromých zdravotnických zařízeních. Nejlepší je kontaktovat asistenční službu, která v případě potřeby zdravotnickému zařízení poskytne garanci platby.

  • Jakou minimální hotovost by měl mít u sebe klient v případě úrazu?
   Doporučujeme vždy kontaktovat asistenční službu, která se vždy snaží najít pro klienta nejjednodušší řešení bez nutnosti platby na místě v hotovosti.

Asistenční služba AXA ASSISTANCE

Skupina AXA ASSISTANCE má pobočky ve více než 30 zemích světa, pracuje pro ni 6 tisíc zaměstnanců, vyřídí ročně více než 9 milionů asistenčních případů.

Při poskytování služeb se zaměřuje zejména na operativnost, jednoduchost a komfort klienta. 

Klient AXA ASSISTANCE dostává pojistné plnění zpravidla ve formě služeb při zavolání na asistenční linku. Pracovníci asistenční služby jsou k dispozici 24 hod. denně. Důraz je kladen na efektivitu řešení i na individuální a vstřícný přístup ke každému zákazníkovi.

Díky mezinárodní síti poboček a operačních středisek nabízí AXA ASSISTANCE pomoc v jakémkoli místě na světě.

Centrála asistenčních služeb

Kontaktní telefonní číslo: +420 272 101 080

Asistenční služby

 • operátoři Vám pomohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 • garance a zajištění úhrady nákladů na léčebné výlohy v zahraničí

 • odborné poradenství, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění, a na které zdravotnické zařízení se obrátit

 • zajištění hospitalizace

 • kontrola průběhu léčby, konzultace s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků

 • tlumočení v případě potřeby

 • telefonický kontakt po celou dobu hospitalizace s česky mluvícím operátorem

 • zajištění potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu

 • zprostředkování informací pro Vaše nejbližší

 • v případě potřeby zajištění transportu do ČR

Více informací na www.axa-assistance.cz nebo na lince +420 272 101 080 nebo 800 999 800. Přečtěte si kompletní znění pojistných podmínek.


AXA ASSISTANCE
Hvězdova 1689/2a
140 62 PRAHA 4 
Česká republika

Rozsahy cestovního pojištění

PLV

Pojištění léčebných výloh - celkový limit

neomezeně

- ambulantní ošetření

reálné náklady

- hospitalizace

reálné náklady

- repatriace a transporty

reálné náklady

- akutní ošetření zubů

10 000 Kč

- doprava doprovázející osoby

reálné náklady

- ubytování doprovázející osoby

150 € / noc; max. 10 nocí

- doprava příbuzného na návštěvu

reálné náklady

- ubytování příbuzného na návštěvu

150 € / noc; max. 10 nocí

- pojištění léčebných výloh souvisejících s terorismem

1 500 000 Kč

- repatriace související s terorismem

1 500 000 Kč

ÚP                  

Úrazové pojištění

 

 

Smrt úrazem

200 000 Kč

 

Trvalé následky úrazu

400 000 Kč

 

ODP

Pojištění odpovědnosti za škodu

limit na jednu pojistnou událost

limit na všechny pojistné události

Odpovědnost za škodu - zdraví

2 000 000 Kč

10 000 000 Kč

Odpovědnost za škodu - majetek

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Odpovědnost za následné škody

100 000 Kč

500 000 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč/pojistná událost

5 000 Kč/pojistná událost

ZAV

Pojištění zavazadel - celkový limit

20 000 Kč

Pojištění zavazadel - limit na věc

10 000 Kč

Pojištění cenností - celkový limit

10 000 Kč

Pojištění cenností - limit na věc

5 000 Kč

Pojištění škod na zavazadlech způsobených vloupáním
do vozidla - celkový limit

10 000 Kč

Pojištění škod na zavazadlech způsobených vloupáním
do vozidla - limit na věc

5 000 Kč

PZZ

Pojištění zpoždění zavazadel

5 000 Kč

PZL

Pojištění zpoždění letu

200 Kč za každou hodinu; max. 5 000 Kč

PPN

Pojištění předčasného návratu

reálné náklady

PND

Pojištění nevyužité dovolené

700 Kč za každý den; max. 5 000 Kč

PPA

Pojištění právní asistence

20 000 Kč

Složení kauce

200 000 Kč

PDAS

Pojištění domácích asistenčních služeb (PDAS)
- celkový limit     

10 000 Kč

- příjezd technické služby na místo havárie

reálné náklady do celkového limitu PDAS

- práce k odstranění příčiny havárie

reálné náklady do celkového limitu PDAS

PAS

Turistické informace

ano

Lékařské informace

ano

Telefonická pomoc v nouzi

ano

Tlumočení a překlady

ano

Ztráta dokladů

4 000 Kč

PSC

Pojištění storna cesty - celkový limit

limit je uveden v potvrzení o sjednání cestovního pojištění

Spoluúčast pro příčiny storna cesty uvedené ve VPPSC ČÁSTI I čl. 2 odst. 2 písm a), b), d)   

10%

Spoluúčast pro příčiny storna cesty uvedené ve VPPSC ČÁSTI I čl. 2 odst. 2 písm c), e), f)

20%

Připojištění

PZ                 

Připojištění zavazadel

limity pojistného plnění

Pojištění zavazadel - celkový limit

50 000 Kč

Pojištění zavazadel - limit na věc

25 000 Kč

Pojištění cenností - celkový limit

25 000 Kč

Pojištění cenností - limit na věc

10 000 Kč

Pojištění škod na zavazadlech způsobených vloupáním
do vozidla - celkový limit

25 000 Kč

Pojištění škod na zavazadlech způsobených vloupáním
do vozidla - limit na věc

7 000 Kč

 

 

 

 

RS

Rizikové sporty

limit pojistného plnění

Rozšíření rozsahu krytí pro PLV + ODP

do limitu PLV nebo ODP

 

 

 

 

ES

Extrémní sporty

limit pojistného plnění

Rozšíření rozsahu krytí pro PLV + ODP

do limitu PLV nebo ODP

 

 

 

 

PS PSC

Připojištění spoluúčasti k pojištění storna cesty

limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění, v případě storno cesty v důsledku
příčin uvedených ve VPPSC ČÁSTI I čl. 2 odst. 2 písm a), b), d)   

do výše aplikované spoluúčasti (10%)

Limit pojistného plnění, v případě storno cesty v důsledku
příčin uvedených ve VPPSC ČÁSTI I čl. 2 odst. 2 písm c), e), f)